ولادت امام محمد تقی

ولادت با سعادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه (ع)

ولادت با سعادت نهمین امام شیعیان حضرت امام محمد تقی جواد الائمه (ع) دریای جود و سخاوت را به همه شیعیان جهان تبریک می گوییم.