هفتادو دومین دوره آموزشی تکنسین درجه دو بیست و هفتم آذرماه

چهارصدو پنجاه و نهمین دوره تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه بیستم آذر ماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.