انتخاب یک ماساژ که به وسیله آن حداکثر سلامت و تندرستی امکان پذیر باشد بسیار دشوار است. امروزه محصولات گوناگونی از قبیل : ماساژور های مکانیکی پا،ماساژ آب، تجهیزات رفلکسولوژی و ماساژورهای دستی، برای ماساژ وجود دارد.صندلی راحتی ماساژ بهترین محصول بوده و از بالاترین تکنولوژی روز برخوردار است. این محصول به ابعاد یک صندلی راحتی معمولی است که ماساژهای روتینی را برای از بین بردن خستگی های روزانه انجام می دهد، گرچه حتی بهترین صندلیهای ماساژ هم نمی تواند به اندازه ماساژ دستی موثرباشد. این محصولات دامنه وسیعی از فوائد ماساژ را تامین می کند اما مواردی وجود دارد که این صندلی ها قادر به تامین آن نیستند و به همین دلیل است که ماساژدرمانی به وسیله ماساژورها تجربه ویژه ای برای سلامتی و تندرستی است.

فوائد انجام ماساژ توسط ماسور

اثر متقابل انسان

هنگام به وجود آمدن عارضه ای مانند کمر درد ممکن است این مشکل بیشتر از آنچه که مربوط به وجود عارضه ای در کمر باشد، به طرز نشستن و وضعیت نامناسب قرار گرفتن کمر وابسته باشد. تاثیر دردی که به وجود آمده اغلب به شکل نشانه یک بیماری یا ناراحتی جداگانه احساس می شود. ماسورها متخصصانی هستند که در مورد فعالیت های بدن آموزش دیده اند و قادرند ناراحتی و ناحیه درد را به خوبی تشخیص داده و آن را درمان کرده و همچنین درد و اثرات ناشی از آن را نیز آرام کنند.

روش های متفاوت

دردها متفاوتی در ناحیه کمر وجود دارد که روش های درمانی متفاوتی نیز دارد. صحبت با یک درمانگر ماسور درباره اینکه شما به چه صورت تمایل دارید که دردتان آرام شود ، می تواند به ماسورها در پیشنهاد یک روش مناسب و متفاوت برای درمان آن کمک کند. ماساژ ریکی، ماساژ شیاتسو، ماساژ سوئدی و طب سوزنی روش های متفاوتی هستند که وابسته به نوع ناراحتی شما می توانند مناسب باشند.

کشش

دست ماسور با بدن فرد تماس مستقیم دارد و این امر باعث به وجود آمدن کشش و انتقال نیروی درونی در ستون فقرات می شود. صندلی های ماساژ نیز قادر به ایجاد این کشش هستند اما دست ها می توانند تاثیر بیشتری در ناحیه های مورد نظر داشته باشند.

فوائد ویژه صندلی های ماساژ 

ماساژ روتین روزانه

دریافت ماساژ به طور روزانه سبب بهینه ساختن تاثیرات ماساژ می شود. اثرات فزاینده ماساژ روزانه قصد انجام آن را افزایش می دهد. اگر بخواهید هر روز به یک ماسور مراجعه کنید هزینه بسیار زیادی دارد. با استفاده از صندلی های ماساژ مکانیکی می توانید هر زمان که مایلید ماساژ ببینید.

ماساژ ویژه

با استفاده از تکنولوژی مدرن که در ساخت صندلی های ماساژ به کار گرفته شده است، شما می توانید از یک ماساژ مناسب با روش های مختلف مطابق با خواست خود بهره مند شوید. بعضی صندلی های پیشرفته ماساژ از روی حرکات دست ماسورها و با استفاده از ماکت های آزمایشی که دارای حس گرهستند، برنامه ریزی شده اند. این حس گرها حرکات دست انسان را ترسیم کرده که در برنامه ماساژ بازسازی می شوند.

درحالیکه در ماساژ هیچ جایگزینی برای دست انسان  وجود ندارد،صندلی ماساژ از تجهیزات بسیار خوب در ماساژ است و می تواند درارتقا سطح سلامت و تندرستی شما موثر باشد.

آخرین مطالب آموزشی