سیزده آبان ماه روز دانش آموز مبارک باد

سیزده آبان ماه روز دانش آموز مبارک باد

بیا و نگاهت را تا پروانه زارِ شادی ببر. روی پای خود بایست و نشاط آورترین ناحیه روزگار را تماشا کن…

بیا و به اشیای پیرامون خود رنگ معنویت بزن.

کارهایت را مطابق ثانیه های زلال آب ها تنظیم کن.

بوی بهشت را روی خلوت دل بگستران.

تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای و این، سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

سیزده آبان ماه روز دانش آموز مبارک باد

انجمن ملی ماساژ

بازدیدها: 17

2020-02-26T10:50:14+03:30