سالگرد مرحوم غلامرضا تختي

غلامرضا تختي هميشه ايام در ذهن و قلب ملت قهرمان ايران و در تاريخ افتخارآميز ورزش كشور ماندگار خواهد بود. تختي تنها يك نام نبود، بلكه منش، اعتقادات، توكل و اقتدار به نام پهلوان عالم، خصلت و خوي جوانمردي و فرهنگ غني ايراني و اسلامي بود كه پس از گذشت سي و هفت سال هنوز نامش بر سرزبانها و يادش در همه دلهاست.

سالگرد مرحوم غلامرضا تختي به خانواده بزرگوار تختي و جامعه ورزش به ويژه كشتي كشور تسلیت عرض می نماییم و این روز بزرگ را گرامی می داریم.

انجمن ملی ماساژ