دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی(– بیست و ششم دی ماه ۹۸

دوره ماساژ رفلکسولوژی(بازتاب درمانی) انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.