دوره آموزشی ماساژ تای  بیست و سوم بهمن ماه ۹۸

دوره آموزشی ماساژ تای انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.