دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

 دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ دوره چهارصد و شصت و دوم 

چهارصدو شصت و دومین دوره تکنسین درجه سه انجمن ملی ماساژ در مورخه دوم بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.