دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ شعبه دوم در محدوده غرب شهر تهران افتتاح شد.

دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ در شهرک غرب به مسئولیت خانم مهتاب نمیرانیان فعال شد، ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی برق و تکنسین درجه دو و ماساژ یومیهو، تای، صندلی، رفلکسولوژی از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیا می باشند.

انجمن ملی ماساژ