به گزارش روابط عمومی انجمن جلسه ی هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی ماساژ برای کارمندان وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی در مورخه 26 شهریورماه 1397 با حضور  مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی آقای داوود صفوتی امین ، معاون مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی آقای رضا مهری و دبیر انجمن ملی ماساژ آقای دکتر علی دانش و عضو شورای راهبردی آقای مهندس امین حاجی حسینی طاحونه برگزار گردید.