به گزارش روابط عمومی انجمن ملی ماساژ در تاریخ ۹۷/۰۷/۳ روز سه شنبه جلسه شورای فنی با حضور دکتر علی دانش دبیر انجمن ملی ماساژ و آقایان مهندس امین حاجی حسینی طاحونه عضو شورای سیاست گذاری،مهندس اسفندیار زند یاوری مسئول امور بین الملل،مهندس محمدرضا پارسایی فرید ، علی فرهنگ مهر و خانم ها زهرا نجفلو،فاطمه خاوری اعضای شورای فنی در خصوص پیرامون افزایش تعداد دانشیاران برگزیده از تکنسین های انجمن،برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی و حضوری جهت ارتقاء سطح علمی دانشیاران،افزایش تعداد کلاس های آموزشی در روزها و ساعات مختلف و همچنین تغییر فیزیکی احکام ملی ماساژ و صدور کارت عضویت برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر