جشن کریسمس و سال نو میلادی مبارک

میلاد پیام آور توحید

صلح و مهربانی

سمبل صبر و شکیبایی

پیامبر اولوالعزم

حضرت عیسی مسیح (علیه السلام(

بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد.

انجمن ملی ماساژ