تبریک روز پدر

میلاد امام علی (ع) روز پدر مبارک

ای کاش توان آن را داشتیم که از عرش تا فرش را برایتان گلباران کنیم و بر دستان پر از مهر و عاطفه ات که مظهر عشق و ایثار است بوسه زنیم تو در تمام طول سالهای عمرمان  همچون خورشیدی بر زندگیمان تابیدی.

میلاد امام علی (ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت و روز پدر را  با سبدی از گلهای یاس و نرگس تبریک می گوییم.