ماساژ در شیراژ

اطلاعیه کمیته امور استانها وشهرستانها

دفتر نمایندگی بانوان خدمات ماساژ انجمن ملی ماساژ در شهر شیراز افتتاح شد

دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ در شهرستان شیراز به مسئولیت خانم شیما خسروانی شیری فعال شد، ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مامائی و تکنسین درجه دو و ماساژ یومیهو، تای، صندلی، رفلکسولوژی  و کودک از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیا می باشند.