اتفاق جانگداز سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی و درگذشت مسافران آن همگان را متاثر و متالم کرد.

این مصیبت وارده را به خانواده‌های داغدار و کلیه بازماندگان تسلیت عرض نموده، از خداوند بزرگ برای آن عزیزان مغفرت الهی و برای ملت شریف و بازماندگان داغدیده صبر و استقامت در این مصیبت دردناک آرزومندیم.

انجمن ملی ماساژ