روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ

صلح، نماد نوع دوستی و همزیستی مسالمت آمیز است و جمعیت هلال احمر پیام آور این الگوی ارزشمند در عرصه بین المللی و گویای حقِ حیات قائل شدن برای هر ایده و عقیده ای است.

۸ می(۱۸ اردیبهشت) روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ مبارک

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران