چهارصد و چهل و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – هشتم خرداد ماه 98

چهارصد و چهل و دومین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه هشتم خرداد ماه 98 در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

2019-06-11T18:21:18+04:30