چهارصد و چهل و دومین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه هشتم خرداد ماه 98 در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.