چهارصد و سی و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و هشتم فروردین ماه 98

چهارصد و سی و هفتمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و هشتم فروردین ماه 98 در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.