میلاد با سعادت حضرت فاطمه (س) و روز زن مبارک

زن هستی ساز و نظم ده و مهر گستر است

سرچشمه محبت و الطاف داور است

بهر صفا و لطف خدا عشق مظهر است

بعد از خدا به سجده بوَد زآن که مادر است

میلاد با سعادت حضرت فاطمه (س) و روز زن گرامی باد