نمایندگی خدمات بانوان

اطلاعیه کمیته امور استانها وشهرستانها

چهارمین دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ در تهران افتتاح شد.

دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ در تهران به مسئولیت فائزه چشمه فعال شد، ایشان دارای تکنسین درجه دو و ماساژ یومیهو، تای، صندلی، رفلکسولوژی و کودک از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیا می باشند.