نمایندگی خدمات بانوان

اطلاعیه کمیته امور استانها وشهرستانها

سومین دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ در تهران افتتاح شد.

دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ در تهران به مسئولیت سهیلا میرزاآقائی فعال شد، ایشان دارای تکنسین درجه دو و ماساژ یومیهو، تای، صندلی، رفلکسولوژی و کودک از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیا می باشند.