نمایندگی خدمات بانوان

اطلاعیه کمیته امور استانها وشهرستانها

دومین دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ در شهر تهران افتتاح شد.

دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ در شهر تهران به مسئولیت مریم جوبی فعال شد، ایشان دارای تکنسین درجه دو و ماساژ یومیهو، تای، صندلی، رفلکسولوژی و کودک و سوئدی از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیا می باشند.