حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد

دعا می‌کنم زیر این سقف بلند، روی دامان زمین، هرکجا خسته شدی یا که پرغصه شدی، دستی ازغیب به دادت برسد و چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس…

ماه مبارک رمضان، ماه عاشقي، ماه بندگی مبارکتان باد.