عید سعید فطر مبارک

عید فطر عید پایان یافتن رمضان نیست

عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است

چونان ققنوس که از خاکستر خویش دوباره متولد می شود

عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد