سیزده بدر و روز طبیعت مبارک

امیدوارم با روز طبیعت غم‌ها از دل‌ها بیرون

و با رفتن به دامان طبیعت،

چون شکوفه‌های بهاری دل‌هاتون

شاد و غنچه‌های امید برای آغاز سالی نو شکوفا شود.

سیزده بدر و روز طبیعت مبارک??