دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) – هشتم خرداد ماه 98

دوره  ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) انجمن ملی ماساژ در مورخه هشتم خرداد ماه 1398 در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

بازدیدها: 85

2019-06-17T10:18:32+04:30