روز ملّی فیزیوتراپی گرامی باد

روز فیزیوتراپ

“روزت مبارک” ….

.دوم مرداد ,” روز ملی فیزیوتراپی” برتمامی زحمت کشان عرصه توانبخشی و نظام سلامت مبارک باد

بازدیدها: 4

2019-07-24T12:15:37+03:30