روز جهانی کلیه

روز جهانی کلیه

در دوازدهم مارس(بیست و یکم اسفند ماه) هر سال به منظور ترویج فرهنگ مراقبت از کلیه ها توسط انجمن نفرولوژی جهانی برگزار می شود. شعار امسال روز جهانی کلیه ” کلیه سالم برای همه” است.

بازدیدها: 15

2019-03-12T15:50:13+03:30