روز جهانی بهداشت

هجدهم فروردین برابر با هفتم آوریل روز جهانی بهداشت می باشد. سازمان جهانی بهداشت به همین مناسبت و همه ساله، شعاری را جهت تاکید بر یک موضوع مهم مرتبط با سلامت مطرح می کند. شعار سال 2019 این سازمان،”سلامت برای همه- هرکس، در هر کجا”می باشد.

2019-04-07T16:51:20+00:00