جناب آقای حسن حمیدی

رياست محترم هیئت ورزش كارگري تهران وانجمن كشتي

خاموش شدن این شمع نورانی خدمت خانواده ارجمند تان تسلیت عرض می نمایم.

و ازخداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار دربهشت اعلا و مزید فضل و رحمت

پروردگار بی همتا برایشان وطول عمر بازماندگان آن مرحوم همراه با سلامتی

 وحسن عاقبت خواهانم.

دکتر علی دانش

دبیر کل انجمن ملی ماساژ

مسئول کمیته تندرستی و حرکت اصلاحی فدراسیون ورزش کارگری