دختران فرشتگانی هستند از آسمان

برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان

میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر مبارک