دفتر نمایندگی بانوان خدمات ماساژ انجمن ملی ماساژ در شهر همدان افتتاح شد

دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ در شهرستان همدان به مسئولیت خانم نسرین رستگارمنش فعال شد، ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی علوم تربیتی و تکنسین درجه سه ،دو و ماساژ یومیهو، تای، صندلی، سوئدی، رفلکسولوژی و تریگرپوینت از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیا می باشند.