دوره تحصصی ماساژ یومیهو- بیست و پنجم تیرماه

دوره تحصصی ماساژ تای – هجدهم تیرماه

 چهارصد و هفتاد و سومین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – هجدهم تیرماه

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) یازدهم تیر ماه 99

 چهارصد و هفتاد و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – یازدهم تیرماه

هفتاد و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – چهارم تیرماه 99

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو)  – بیست و هشتم خردادماه 99

چهارصد و هفتاد و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳  بیست و هشتم خردادماه 99