گالری کارگاه های آموزشی – صفحه چهارم

گالری کارگاه های آموزشی – صفحه چهارم2021-05-12T08:22:50+04:30

دوره آموزشی ماساژ تای  بیست و یکم خردادماه 99

چهارصد و هفتادمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

چهارصد و شصت و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی)  هفتم خردادماه 99

هفتاد و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2

چهارصد و شصت و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ 

چهارصد و شصت و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

چهارصد و شصت و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

چهارصد و شصت و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

چهارصد و شصت و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

دوره آموزشی ماساژ تای | بیست و سوم بهمن ماه ۹۸

چهارصد و شصت و سومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) تاریخ نهم بهمن ماه 98

هفتادو سومین دوره آموزشی تکنسین درجه دو تاریخ نهم بهمن ماه

چهارصدو شصت و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳  | دوم بهمن ماه ۹۸

Go to Top