تا امشب ما مهمان خدا بودیم ولی امشب خدا مهمان خونه ها و دل های ماست …

امیدوارم اين عید زیبا و نـورانی آغازی باشد برای شـــادی و لبخند و گشايش در كليہ امورِ مادی و معنوی همراهان عزيز

 

عید سعید فطر مبارک