چهارم شهریورماه روز کارمند

روز کارمند، تجلیل از انسان‌های شایسته‌ای است که هدفشان خدمت به مرم و کسب رضای پروردگار است. آنان که همه همت و تلاششان، گشایش گره‌های زندگی انسان‌ها، رفع مشکلات و ایجاد آرامش در جامعه است.

چهارم شهریورماه روز کارمند گرامی باد