عید قربان

عید قربان مبارک باد

زندگی تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم

عید قربان عید عبادت و بندگی

و عید اطاعت از قادر یکتا برشما مبارک باد

2020-08-01T09:44:30+04:30