عید سعید غدیرخم مبارک باد

 

عید سعید غدیرخم مبارک باد

عید است و هوا شمیم جنت دارد

نام خوش مصطفی حلاوت دارد

با عطر گل محمدی و صلوات

این محفل ما عجب طراوت دارد

عید سعید غدیر خم مبارک باد