پیام تسلیت

جناب آقای دکتر غلامرضا نوروزی

ریاست محترم  فدراسیون پزشکی ورزشی

فقدان پدر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت

می گوییم و شکیباییتان را از ایزد منان خواستاریم.

باشد که روح این عزیز از دست رفته در بارگاه امن الهی آرام و جاوان بیاساید.

از طرف ریاست و اعضای هیئت رئیسه انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران