برادر ارجمند جناب  آقای دکتر حسین اوجاقی

حسن انتصاب شایسته جنابعالی بعنوان رئیس سازمان ورزش شهرداری را  صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون شما را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و سازمان ورزش شهرداری از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

دکتر علی دانش

دبیر کل انجمن ملی ماساژ

و کلیه اعضاء هیئت رئیسه انجمن ملی ماساژ