جناب آقای، امیر سرتیپ احمد علی گودرزی

جناب آقای، امیر سرتیپ احمد علی گودرزی

فرمانده محترم مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ضمن ارتقاء ترفیع حضرتعالی به درجه سرتیپی، انتصاب شایسته و بجای آن مقام عالی را به عنوان فرمانده مرزبانی پلیس کشور تبریک عرض نموده .امیدوارم همواره در سایه الطاف الهی موفق و  مؤید باشید.

دکتر علی دانش

دبیر کل انجمن ملی ماساژ

مسئول کمیته تندرستی و حرکت اصلاحی فدراسیون ورزش کارگری