برادر ارجمند جناب آقای مهدی نژاد

بدینوسیله درگذشت ناگهانی عمه مکرمه تان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه طلب رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر جزیل مسئلت می نمایم. خداوند روح پاکش را با صلحا و انبیاء الهی محشور نماید.

دکتر علی دانش

دبیرکل انجمن ملی ماساژ

مسئول کمیته تندرستی و حرکت اصلاحی فدراسیون ورزش کارگری