میلاد حضرت مسیح و کریسمس مبارک

میلاد پیام آور صلح و دوستی بر همه مسيحيان جهان خجسته باد