روز جهانی منع خشونت علیه زنان

٢٥نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، تاکیدی بر این‌که همه ی جوامع هنوز گرفتار خشونت علیه زنان هستند و باید تلاش کرد تا انواع خشونت ها ریشه کن شود.

دراین روز بخود، خانواده، دوستان و دیگران یادآور شویم که خشونت علیه زنان، به‌جا مانده از دوران بربریت و وحشی‌گری است. خشونت علیه زنان از طرف هر فردی و با هر عنوان و سطح سوادی که باشد، نشان از ضعف درونی و نبود اخلاق و منطق است.