برادر ارجمند جناب  آقای  دکتر امیر حسین خادمی قمی

مدیریت محترم بیمارستان طالقانی

درگذشت پدر همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده از خداوند منان برای آن مرحوم آرامش روح

 و برای بازماندگان محترمشان صبر فراوان خواستارم .

                                دکتر علی دانش

                           دبیرکل انجمن ملی ماساژ

مسئول کمیته تندرستی و حرکت اصلاحی فدراسیون ورزش کارگری