سرکار خانم  شیرین پولادوند  و دکتر شریعت پولادوند

خبر درگذشت مادر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند ولی در برابر

تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست .

 از درگاه خداوند متعال برای شما و بازماندگان  صبر  و شکیبایی   مسئلت می نماییم.

                     دکتر علی دانش

                دبیرکل انجمن ملی ماساژ

و  اعضای هیئت رئیسه و کارکنان انجمن ملی ماساژ