روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

اولین شرط برای داشتن یک ارتباط خوب، سخن گفتن از روی علم، آگاهی و اطلاع است.

۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران