در این کریسمس در طول روز و در زمانی که آفتاب می تابد

آرزوهای تو محقق خواهد شد

و در شب زمانی که ماه بیرون بیاید ، تو نعمتهای زیادی را دریافت میکنی

و با بارش باران مشکلات تو نیز از بین خواهد رفت

میلاد حضرت عیسی مسیح و کریسمس مبارک باد