دوره تخصصی ماساژ صندلی انجمن ملی ماساژ – بیست و ششم دی ماه ۹۷

دوره تخصصی ماساژصندلی انجمن ملی ماساژ در مورخه بیست و ششم دی ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

تصاویر بیشتر …

برای مشاهده سایر دوره های آموزشی انجمن به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کنید.