روز جهانی اوتیسم

سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۸ با تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی، دوم آوریل(2 April) را روز جهانی آگاه سازی اوتیسم نامید و از کشورها خواست در جهت افزایش آگاهی مردم نسبت به اوتیسم تلاش کنند.

به منظور جلب توجه افکار عمومی به این بیماری، بناهای مهم شهر های معروف دنیا به مناسبت این روز، با نور آبی مزین می شود. رنگ آبی نمایانگر حمایت از مبتلایان و توجه ویژه به نیاز های آنهاست.